כ׳ במרחשון ה׳תשפ״ב

Introduction au traité Makot

Introduction au traité Makot
Cours de Guémara par Rav B.Beressi

כיצד העדים נעשים זוממין מעידין אנו באיש פלוני שהוא בן גרושה או בן חלוצה אין אומרים יעשה זה בן גרושה או בן חלוצה תחתיו אלא לוקה ארבעים מעידין אנו באיש פלוני שהוא חייב לגלות אין אומרים יגלה זה תחתיו אלא לוקה ארבעים 

Pour afficher la page entière, cliquer ci dessous :

Makot – 2A

Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur telegram
Partager sur whatsapp
Partager sur email
Partager sur print

Autres vidéos du même Rav

La pureté des intentions de Pinhas

Rester dans la dynamique de la mitsva

La mitsva de yovel

Prier pour ceux qui sont en difficulté !

Paracha Chémini

L’importance de la sortie d’Egypte

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Aller au contenu principal
Espace Torah

GRATUIT
VOIR