ח׳ בניסן ה׳תשפ״ג

Introduction au traité Makot

Introduction au traité Makot
Cours de Guémara par Rav B.Beressi

כיצד העדים נעשים זוממין מעידין אנו באיש פלוני שהוא בן גרושה או בן חלוצה אין אומרים יעשה זה בן גרושה או בן חלוצה תחתיו אלא לוקה ארבעים מעידין אנו באיש פלוני שהוא חייב לגלות אין אומרים יגלה זה תחתיו אלא לוקה ארבעים 

Pour afficher la page entière, cliquer ci dessous :

Makot – 2A

Autres vidéos du même Rav

Paracha Tsav

Paracha Vayikra

Paracha Vayakhel-Pékoudé

Paracha Tetsave

Paracha Terouma

L’homme est le serviteur de D.

Paracha Yitro

Méditer les miracles pour renforcer la émouna

Paracha Bo

La justice de D. dans les moindres détails

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Aller au contenu principal
Espace Torah

GRATUIT
VOIR