ו׳ בכסלו ה׳תשפ״ג

Introduction au traité Makot

Introduction au traité Makot
Cours de Guémara par Rav B.Beressi

כיצד העדים נעשים זוממין מעידין אנו באיש פלוני שהוא בן גרושה או בן חלוצה אין אומרים יעשה זה בן גרושה או בן חלוצה תחתיו אלא לוקה ארבעים מעידין אנו באיש פלוני שהוא חייב לגלות אין אומרים יגלה זה תחתיו אלא לוקה ארבעים 

Pour afficher la page entière, cliquer ci dessous :

Makot – 2A

Autres vidéos du même Rav

Hayé Sarah : Comment sortir de la malédiction ?

Eduquer, c’est montrer l’exemple

Paracha Lekh Lekha

Paracha Noah – Respecter la volonté divine

Le souci de la parnassa : un lien intime avec D.

La pureté des intentions de Pinhas

Rester dans la dynamique de la mitsva

La mitsva de yovel

Prier pour ceux qui sont en difficulté !

L’homme est le serviteur de D.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Aller au contenu principal
Espace Torah

GRATUIT
VOIR