י״ג באדר א׳ ה׳תשפ״ד
daf hayomi guitin 65

Daf Hayomi – Guitin: page 65

daf hayomi guitin 65

Daf Hayomi – Guitin: page 65
Etude du daf hayomi – traité Guitin

Cours de Rav Y.Nataf

Daf 64 : https://www.espacetorah.com/widgets/daf-hayomi-guitin-page-64/

Autres vidéos du même thème

Daf Hayomi – Kidouchin: page 53

Daf Hayomi – Kidouchin: page 52

Daf Hayomi – Kidouchin: page 51

Daf Hayomi – Kidouchin: page 50

Daf Hayomi – Kidouchin: page 49

Daf Hayomi – Kidouchin: page 48

Daf Hayomi – Kidouchin: page 47

Daf Hayomi – Kidouchin: page 46

Daf Hayomi – Kidouchin: page 45

Daf Hayomi – Kidouchin: page 44

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Aller au contenu principal
Espace Torah

GRATUIT
VOIR